Wat zijn WBDA en PED?

Als asset owner of beheerder van technische installaties, is het van belang om te zorgen dat jouw machines betrouwbaar zijn en goed blijven werken. Er is niets zo’n verspilling als een machine die stilstaat. Naast het bevorderen van de productiviteit is de veiligheid van jouw installaties – en nog belangrijker, de veiligheid van jouw werknemers – van het allergrootste belang. Daarom is het cruciaal om te voldoen aan de eisen van de PED (Pressure Equipment Directive) en WBDA (Warenwetbesluit Drukapparatuur).

Vanuit de Europese richtlijn PED worden eisen gesteld aan drukapparatuur. In Nederland hebben we het Warenwetbesluit Drukapparatuur (WBDA) waarin deze eisen zijn opgenomen. Dit is een belangrijke wetgeving in Nederland die bedrijven moeten naleven als ze werken met drukapparatuur. Het WBDA heeft regels en richtlijnen die eisen stellen aan het ontwerp, de productie, het gebruik en het onderhoud van drukapparatuur. Lees hieronder meer over het WBDA en de PED, en hoe IVY Global jou kan helpen met jouw bedrijf.

Wat is het verschil tussen WBDA en PED?

Het WBDA en de PED gaan allebei over de veiligheid en regelgeving van drukapparatuur, maar ze zijn verschillend in hun toepassing en wettelijke status.

De Pressure Equiment Directive is een Europese richtlijn die geldt voor alle landen van de Europese Unie (EU). Het is een juridisch bindend document dat eisen stelt aan drukapparatuur die in de EU op de markt wordt gebracht. Met de PED worden veiligheidsnormen en vereisten voor drukapparatuur vastgesteld om de mensen en het milieu te beschermen. Fabrikanten, importeurs en distributeurs van drukapparatuur krijgen verantwoordelijkheden opgelegd om te voldoen aan essentiële veiligheidseisen en procedures te volgen, zoals het opstellen van technische documentatie, het beoordelen van conformiteit en het aanbrengen van de CE-markering.

Het Warenwetbesluit Drukapparatuur is een Nederlandse wetgeving die regels en voorschriften vaststelt voor drukapparatuur. Het WBDA stelt de eisen voor het ontwerp, de fabricage, de installatie, het gebruik en het onderhoud van drukapparatuur vast.

Bij Ivy Global kunnen we je helpen om de verschillende regels en richtlijnen van zowel PED als WBDA te begrijpen en toe te passen voor jouw bedrijf.

Overgangsregeling 2016

Sinds 19 juli 2016 is Richtlijn 2014/68/EU Drukapparatuur volledig van kracht geworden. Tegelijkertijd zijn het ‘oude’ Warenwetbesluit drukapparatuur en de ‘oude’ Warenwetregeling drukapparatuur ingetrokken. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot verschillende veranderingen in de regelgeving rondom drukapparatuur. Daarom is een overgangsregeling ingesteld. Dit komt doordat bepaalde apparatuur nu wel onder de regelgeving valt, terwijl dit voorheen niet het geval was. Alle bedrijven die drukapparatuur hebben, zijn verplicht om hun installaties te evalueren om te kijken of deze nu wel onder WBDA vallen, oftewel een (her)classificatie uitvoeren. Hiervoor moeten bedrijven lijsten opstellen met specificaties van al hun drukapparatuur. Op basis daarvan wordt bepaald welke wetgeving van toepassing is op deze apparaten.

Elementen die in de specificaties aanwezig moeten zijn, zijn onder andere:

  • De ontwerpdruk
  • Het volume
  • Diameter
  • Medium

Download onze whitepaper en lees alle ins en outs over de WBDA

In deze whitepaper beantwoorden we zoveel mogelijk vragen over het WBDA,
zodat je volledig op de hoogte bent.

Toepassing en verplichting van WBDA en PED in 2023

Inmiddels is duidelijk dat alle drukapparaten die in Nederland gebruikt worden, moeten voldoen aan het WBDA. Het doel is het voorkomen van ongevallen die kunnen ontstaan door het gebruik van drukapparatuur. Bedrijven die drukapparatuur produceren, importeren, exporteren en verhandelen moeten zich houden aan het WBDA. Maar ook als asset owner of beheerder heb je de verplichting om ervoor te zorgen dat je drukapparatuur aan deze wettelijke eisen voldoet. Dit betekent onder andere dat je periodieke keuringen moet laten uitvoeren door erkende keuringsinstanties.

Deze keuringen waarborgen de veiligheid en betrouwbaarheid van de apparatuur en stellen je in staat om potentiële risico’s op tijd te identificeren en aan te pakken. Door te voldoen aan de keuringsverplichtingen van het WBDA, draag je bij aan een veilige werkomgeving en verklein je de kans op ongevallen of storingen.

Het niet voldoen aan de eisen van het WBDA kan leiden tot boetes, aansprakelijkheid of andere consequenties.

Wat is het verschil tussen zorgplicht en keurplicht uit WBDA?

Zorgplicht en keurplicht zijn twee belangrijke verplichtingen uit het WBDA.

Zorgplicht is altijd van toepassing op asset owners en beheerders van drukapparatuur. Het houdt in dat je verantwoordelijk bent voor het waarborgen van de veiligheid van de apparatuur gedurende de gehele levenscyclus. Je moet preventieve maatregelen nemen, regelmatig inspecties en onderhoud uitvoeren, mogelijke risico’s identificeren en gepaste maatregelen nemen om die risico’s zo klein mogelijk te maken. Omdat je zelf verantwoordelijk bent heb je relatief veel vrijheid om je acties uit te voeren. Echter, je moet deze acties wel kunnen onderbouwen, consequent uitvoeren én borgen in je systemen.

Keurplicht is van toepassing op assets die onder hogere druk staan. Dat betekent dat je de apparatuur moet laten keuren door een erkende keuringsinstantie (Notified Bodies, oftewel NOBO). Deze controleren of de apparatuur voldoet aan alle veiligheidsnormen en voorschriften die wettelijk zijn vastgesteld. Ook bij ingebruikname moet de apparatuur worden gekeurd voordat deze in bedrijf wordt genomen. Vervolgens zijn periodieke herkeuringen vereist om de veiligheid en betrouwbaarheid van de apparatuur te blijven waarborgen.

Kort gezegd is het grootste verschil dat je bij zorgplicht assets veel vrijheid hebt om te keuren, inspecteren en onderhouden op de manier dat jij denkt dat het beste is. Bij keurplicht heb je deze vrijheid niet. Hier moet je voldoen aan wettelijke eisen en richtlijnen.

Onze gratis WBDA-tool helpt bij het snel en efficiënt analyseren van grote aantallen assets om te bepalen of ze onder keurplicht of zorgplicht vallen.

Gratis WBDA Tool

Neemt een groot deel van het werk voor jou uit handen.

“Met deze tool kan ik in één oogopslag zien onder welke wet- en regelgeving mijn assets vallen. Top!”

– Eén van de ruim 250 tevreden gebruikers

Het Stoomwezen

Het Stoomwezen is een voormalige Nederlandse instantie die verantwoordelijk was voor de keuring en certificering van drukapparatuur. In 1997 is het Stoomwezen opgegaan in andere instanties, zoals de Notified Bodies die verantwoordelijk zijn voor de keuringen volgens de Europese richtlijnen.

Hoewel het Stoomwezen niet meer bestaat, worden de termen “Stoomwezen” en “Stoomwezen-regels” nog steeds gebruikt om te verwijzen naar de voormalige regels en procedures die werden gehanteerd door het Stoomwezen. De regels van het Stoomwezen waren gericht op het keuren en certificeren van drukapparatuur, voornamelijk stoomketels en drukvaten. Ze bevatten richtlijnen en procedures voor het ontwerp, de fabricage, de installatie, de bediening en het onderhoud van deze apparatuur. De regels waren bedoeld om de veiligheid, betrouwbaarheid en integriteit van de drukapparatuur te waarborgen.

Onze aanpak

Wij zijn in staat om alles voor jouw bedrijf te regelen op het gebied van WBDA/zorgplicht. Onze aanpak stemmen we natuurlijk af op de specifieke situatie. Hieronder staat een algemeen plan van aanpak van hoe om te gaan met WBDA. Ivy kan je helpen met alle stappen die een groen met roze rand hebben.

Hoe kan Ivy Global helpen?

Met ons team van studenten onder begeleiding van een ervaren projectmanager kunnen wij op verschillende vlakken helpen. Allereerst kunnen wij met onze WBDA-tool de classificatie voor je uitvoeren. Mocht je daarvoor nog aanvullende asset data moeten verzamelen, geen nood! Ook dat kunnen wij voor je doen. In eerste instantie gaan we aan de slag met de bestaande documentatie, zoals de gegevens uit de systemen. Als dit niet toereikend of niet langer as-built is, trekken we onze PBM’s aan en gaan we zelf de fabriek in voor een field check. Zo zijn alle assetdata aan het eind van het project honderd procent kloppend en up-to-date.

Daarna kunnen we je helpen bij het borgen van de acties uit de classificatie, bijvoorbeeld in een onderhoudsbeheerssysteem. Daardoor ben je verzekerd dat alle acties op het juiste moment uitgevoerd worden. Ook kunnen we je helpen om de uitgevoerde acties, zoals inspecties, te borgen in je systemen. Acties die voortkomen uit je inspecties zetten we voor je uit. Daardoor is altijd aantoonbaar dat je voldoet aan de WBDA.

Waarom je bij ons moet zijn als het gaat om WBDA

Door onze studenten de data te laten verzamelen bespaar je veel geld
Met onze WBDA-tool kun je van grote aantallen assets bepalen of het onder keurplicht of zorgplicht valt
Onze ervaren projectleiders geven jou advies over de beste aanpak
Download onze WBDA whitepaper voor meer informatie

Wij staan voor je klaar

Investeer in de veiligheid van jouw installaties en personeel door te voldoen aan de PED en het WBDA. Verzeker jezelf ervan dat jouw assets betrouwbaar blijven werken, terwijl je tegelijkertijd de veiligheid van jouw werkomgeving waarborgt. Neem contact met ons op aan ga meteen aan de slag! Onze ervaren projectleiders geven jou advies over de beste aanpak.

Lees hoe wij onze klant hielpen om aan het WBDA te voldoen

‘Als je keurplicht hebt uitgezocht, is het zonde om niks met zorgplicht te doen.’

Stuur Erik een berichtje

Vragen? Stel ze!

Wij bijten niet

Vragen over WBDA, PED of hoe Ivy Global jouw bedrijf hierbij kan helpen? Erik kan je verder helpen.

Erik de Jong achter een laptop
Erik de Jong
Externe Zaken