Als je asset owner of beheerder van technische installaties bent, dan is het een van je prioriteiten om zeker te weten dat je machines betrouwbaar zijn. Ze moeten blijven produceren, een stilstaande machine is immers zonde. De veiligheid van je installaties – en daarmee je werknemers – is echter nog belangrijker. Alle werknemers moeten zonder gevaar op de vloer rond kunnen lopen. Daarom is er onder andere het WBDA.

Wat is het WBDA?

WBDA staat voor het Warenwetbesluit drukapparatuur. Momenteel zijn in Nederland het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 en de Warenwetregeling drukapparatuur 2016 van kracht. Hierin is de Europese richtlijn (PED) voor drukapparatuur opgenomen. Deze regels gaan over alle “druk houdende” installaties en equipment binnen een fabriek.

Aan de wet- en regelgeving rondom veiligheid op de werkvloer zijn in de afgelopen jaren flink wat regels toegevoegd. Belangrijkste aanpassingen zijn van toepassing op apparatuur die onder overdruk staat. Regelgeving daaromtrent is niet nieuw, want sinds 1824 geldt al de oude Stoomwet voor stoomketels en -machines. Inmiddels heeft de wetgeving hierover al de nodige veranderingen doorgevoerd, en heeft het betrekking op veel meer soorten apparatuur die onder druk staan.

Zorgplicht of keurplicht?

Op basis van de WBDA kan het zijn dat bepaalde apparatuur verplicht, met een voorgeschreven frequentie, gekeurd moet worden. Deze vallen onder ‘Keurplicht’. Uiteraard moet je dit als asset owner vanuit compliance overweging opvolgen en grondig aantoonbaar vastleggen. Daarnaast is er ook nog drukapparatuur die niet onder de keuringsplicht valt. Deze installaties worden in het WBDA bestempeld als een arbeidsmiddel waarbij de Arbowet van toepassing is. Daarvoor geldt er de zogenaamde zorgplicht. Hiervoor moet je echter ook periodieke keuringen uitvoeren om te voorkomen dat verslechtering van technische staat kan leiden tot gevaarlijke situaties.

Lees hoe wij onze klant hielpen om aan het WBDA te voldoen

‘Als je keurplicht hebt uitgezocht, is het zonde om niks met zorgplicht te doen.’

Overgangsregeling WBDA 2016

Zoals gezegd is de regelgeving ten aanzien van drukapparatuur de afgelopen jaren op verschillende punten veranderd. Zo ook met de WBDA/WRDA 2016 . Met het invoeren van WBDA/WRDA 2016 is er daarom een overgangsregeling ingesteld. Dit komt doordat bepaalde apparatuur nu ineens wel onder de regelgeving valt, waar dit voorheen niet het geval was. Alle bedrijven met drukapparatuur zijn daardoor verplicht hun installaties te evalueren om te kijken of deze nu wel onder WBDA vallen, oftewel een (her)classificatie uitvoeren. Hiervoor moeten bedrijven van al hun drukapparatuur lijsten opstellen met de specificaties. Op basis daarvan wordt bepaald welke wetgeving van toepassing is op deze apparaten.

Elementen die in de specificaties aanwezig moeten zijn, zijn onder andere:

  • De ontwerpdruk
  • Het volume
  • De eigenschappen van de stof

Hoe kan Ivy Global jou helpen?

Wij hebben door ons werk enorm veel ervaring met het verzamelen en analyseren van assetdata. In eerste instantie gaan we aan de slag met de bestaande documentatie, zoals de gegevens uit de systemen. Als dit niet toereikend of niet langer as-built is, trekken we onze PBM’s aan en gaan we zelf de fabriek in voor een field check. Zo zijn alle assetdata aan het eind van het project honderd procent kloppend en up-to-date.

Daarna gaan we de evaluatieresultaten beoordelen. Als blijkt dat er ingegrepen moeten worden, dan kan je ons inschakelen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld statusdocumenten opstellen met daarin zowel de actuele als historische data. Daarvanuit kunnen we je verder helpen met onder andere het bepalen van de noodzakelijke keuringsfrequentie.

Onze aanpak

Wij zijn in staat om alles voor jouw bedrijf te regelen op het gebied van WBDA/zorgplicht. Onze aanpak stemmen we natuurlijk af op de specifieke situatie. Hieronder staat een algemeen plan van aanpak van hoe we te werk gaan.

WBDA aanpak

Waarom je bij ons moet zijn als het gaat om WBDA

Door onze studenten de data te laten verzamelen bespaar je veel geld
Met onze WBDA-tool kun je van grote aantallen assets bepalen of het onder keurplicht of zorgplicht valt
Onze ervaren projectleiders geven jou advies over de beste aanpak

Stuur Erik een berichtje

Vragen? Stel ze!

Wij bijten niet

Vragen over een vacature, project, Ivy Global of onze legendarische borrels? Erik kan je verder helpen.

Erik de Jong achter een laptop
Erik de Jong
Externe Zaken