Een HAZOP-studie kan je op verschillende gebieden inzetten. Zo kan HAZOP je helpen om je werkprocessen te verbeteren. Maar ook komt het van pas om bijvoorbeeld tijdens de ontwerpfase een beeld te krijgen van je installaties en mogelijke risico’s. Hieronder leggen wij uit wat wij voor je kunnen betekenen op het gebied van de HAZOP-methode.

Afwijkende procesomstandigheden

HAZOP (HAZard and OPerability) is een methodiek die veelvuldig wordt toegepast om gevaren en ongewenste gebeurtenissen van processystemen in kaart te brengen. Kenmerkend is dat deze zich richt op afwijkende procesomstandigheden, waarbij gidswoorden en parameters worden toegepast. Dit betekent dat deze analyse geen klus is die je op de automatische piloot kan doen. Daarom gaan we altijd eerst met jou in overleg. Hierbij bepalen we samen het doel van de studie. Op die manier bakenen we het gebied voor de studie goed af en kunnen wij de beste strategie bepalen. Het uitvoeren van een studie voor een nieuwe (nog te bouwen) installatie, is immers heel anders dan wanneer het om een machine gaat die al jaren in de fabriek aanwezig is.

Lees hier over onze HAZOP-studie bij Crown of Holland

‘Door deze sessies konden we potentiële risico’s naar een acceptabel niveau brengen.’

Wat levert een HAZOP op?

Een HAZOP-studie richt zich in de eerste plaats op het risico en het effect van de afwijkende procesomstandigheden. Met behulp van een risicomatrix is het mogelijk om van hiervan vast te stellen hoe hoog het risico is en of dit wel of niet acceptabel is. Daarnaast is een belangrijk doel van de HAZOP-analyse het bepalen of bestaande beveiligingen het risico voldoende reduceren. Indien dat niet het geval blijkt, wordt een onacceptabele risico een mitigerende maatregel opgesteld. Zo kan het risico tot een acceptabel niveau worden teruggebracht dan wel wordt een eventueel ‘rest risico’ inzichtelijk gemaakt. Mitigerende maatregelen kunnen van technische aard zijn (bijvoorbeeld aanpassingen in het ontwerp), maar het kan ook gaan om procedures en preventieve onderhoudsacties.

Waarom je voor een HAZOP bij ons moet zijn

Onze HAZOP-tool maakt het werk gemakkelijk
De ideale combinatie van ervaren expertise en jeugdige capaciteit
Onze ervaren projectmanagers hebben veel ervaring met dergelijke analyses

Neem contact met ons op

Laat ons bij jouw bedrijf op gestructureerde wijze een HAZOP-studie uitvoeren. Heb je interesse of zit je met een andere vraag over wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Ook voor vragen over andere diensten kun je altijd bij ons terecht.

Stuur Erik een berichtje

Vragen? Stel ze!

Wij bijten niet

Vragen over een vacature, project, Ivy Global of onze legendarische borrels? Erik kan je verder helpen.

Erik de Jong achter een laptop
Erik de Jong
Externe Zaken