Zeker als je werkt voor een (of meerdere) grote fabriek(en) of een terminal, kan het aantal assets in je bedrijf enorm oplopen. Dit terwijl het voor elk bedrijf, zeker in de technische sector, cruciaal is om te weten wat de staat van je assets is. Door een integriteitscontrole uit te voeren, creëer je een overzicht van alle assets, inzicht in hun huidige staat en een plan om de komende jaren de assets te onderhouden. Of het nou gaat om leidingen, pompen of tanks.

Waarom een asset integriteitsplan?

Een asset integriteitsplan helpt om een overzicht te creëren van de complete infrastructuur van je bedrijf, al is het ook mogelijk om een integriteitsplan op kleinere schaal op te stellen. Dankzij het integriteitsplan ben je in staat compliant te zijn. Op die manier voorkom je calamiteiten en andere onregelmatigheden. In het integriteitsplan staan al je assets weergegeven en ook hun vermogen om hun vereiste functie effectief en efficiënt uit te voeren wordt daarbij in kaart gebracht. Daarnaast wordt er gekeken naar andere meespelende factoren, zoals de gezondheid, veiligheid en het milieu. Zo creëer je een veilige werksituatie voor je werknemers en kom je bij de (BRZO-)inspectie niet voor onaangename verrassingen te staan. 

Hoe stellen we een asset integriteitsplan op?

Een asset integriteitsplan wordt door ons opgezet in drie fases.

Fase 1: Inventarisatie scope

Tijdens de eerste stap wordt op basis van de beschikbare gegevens een overzicht gemaakt van de aanwezige assets. Ivy kan een proactieve rol vervullen in het verzamelen van data. De nadruk ligt in deze fase dan ook op scoping. Het zicht krijgen op de totale omvang van alle assets. Het doel is om een slimme assetstructuur op te bouwen (of te complementeren) en volledig te maken. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende aspecten, zoals geografische opdeling, disciplines, aantallen en procesfuncties. Ook kan de relatie worden gelegd met het compliance register. Daarbij wordt er een inventarisatie gemaakt van alle van belang zijnde regelgeving en de (minimale) voorwaarden die hieruit volgen. Hierbij voert Ivy, indien nodig, ook een fysieke controle uit op de aanwezige assets. 

Fase 1 in beeld

Fase 2: Inventarisatie status

In de volgende stap wordt op basis van de gegevens, zoals deze beschikbaar zijn vanuit fase 1, de staat van de assets geïnventariseerd. Hierbij wordt in kaart gebracht (inclusief bijbehorende onderbouwing) wat hun huidige technische staat en hun te verwachten restlevensduur is. Ook aspecten als leverbetrouwbaarheid van reservedelen, operationele eisen en wensen en niet te vergeten mogelijke veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving komen hierbij aan het bod. Het uitgangspunt van Ivy is door samenwerking te komen tot het beste resultaat. Met het zekerstellen van het gewenste niveau wordt eenduidig vastgelegd wat jouw bedrijf als doelstelling heeft en met welke partijen je te maken hebt. Dit kan als gevolg hebben dat bestaande visie- en missiedocumenten en risicomatrices grondig tegen het licht worden gehouden. In extreme gevallen worden deze beleidsdocumenten compleet opnieuw opgesteld. 

Fase 3: Behoud assetkwaliteit

In de laatste fase wordt beoordeeld welke verbeter- en investeringsvoorstellen er benodigd zijn om de komende jaren het gewenste niveau te behouden. Per contractor kan er een werkpakket worden samengesteld. In het werkpakket zullen duidelijk de randvoorwaarden worden gesteld om de voorstellen voor investering en verbetering aan te leveren. Deze voorstellen kunnen zowel OPEX- als CAPEX-kosten betreffen. Dit leidt uiteindelijk tot een meerjaren onderhoudsplan voor de komende jaren. Afstemming op de bedrijfsdoelstellingen en risicomatrices maken het plaatje compleet. Hierin worden het initiële risico en uiteindelijke restrisico aantoonbaar vastgelegd. Het resultaat hiervan is dat per asset (daar waar nodig) de CAPEX-voorstellen geformuleerd worden. Simpel gezegd is het resultaat een overzicht met wat, waarom, wanneer er moet gebeuren en wat dit gaat kosten. Dit overzicht gaat verder dan het reguliere onderhoud, en brengt ‘de grote uitgaven’ in beeld over een langere periode dan de gebruikelijke jaarlijkse OPEX-overzichten. 

Neem contact met ons op

Laat ons helpen bij het opstellen van een asset integriteitsplan. Heb je interesse of zit je met een andere vraag over wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Ook voor vragen over andere diensten kun je altijd bij ons terecht.

Stuur Erik een berichtje

Vragen? Stel ze!

Wij bijten niet

Vragen over een vacature, project, Ivy Global of onze legendarische borrels? Erik kan je verder helpen.

Erik de Jong achter een laptop
Erik de Jong
Externe Zaken